MATellegen

Donateurs bedankt!

Het bestuur van MATellegen bedankt van harte alle trouwe en nieuwe donateurs. Met uw gift draagt u bij aan een sterkere positie van vrouwen voor wie opleiding en scholing niet vanzelfsprekend zijn.

Van maart t/m april 2021 hebben we acht nieuwe aanvragen ontvangen. Binnenkort maakt het bestuur bekend welke projecten toegekend zijn. De eerstvolgende mogelijkheid om projecten in te dienen is in het voorjaar van 2022. Ga naar projectfinanciering voor de voorwaarden en algemene informatie.

Projecten die in 2020 zijn toegekend vindt u bij ‘nieuws’.  

De Stichting Dr. Marie Anne Tellegen (verkort: MATellegen) wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen, in binnen- en buitenland. Ook ijvert de stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. MATellegen ondersteunt (financieel) individuele vrouwen en initiatieven die passen bij het realiseren van deze doelstellingen.

Dat doet MATellegen door:

  • het verwerven van donaties, giften, schenkingen en legaten
  • het ter beschikking stellen van beurzen en projectfinanciering

Uw financiële steun is welkom. Lees onder ‘geld geven’ hoe u dit kunt doen. Heeft u een verzoek tot financiële ondersteuning of een projectvoorstel lees dan onder ‘aanvraag doen’ wat de mogelijkheden zijn.