Nieuws

Toekenningen 

  • 2022

Dertig jonge Dalit vrouwen in India kunnen de beroepsopleiding ouderenzorg gaan volgen | Stichting Planet Hope. “Na het examen ontvangen ze een erkend certificaat en worden bemiddeld naar een baan.”

Empowerment project voor economisch en sociaal kwetsbare vrouwen in Kenia | Stichting Watu Wangu. “Elke cursus is opgezet als een zelfstandig project dat van start gaat zodra de financiering rond is”.

Onderdak en opleiding voor plattelandsmeisjes uit kansarme gezinnen, Marokko | Stichting Moustaqbel. “Het Huis van de Toekomst in Marrakesh is een plek waar meisjes tot bloei komen.”

  • 2021

Start van een modern naai- en brei atelier voor jonge alleenstaande moeders, Rwanda | Stichting Melania. “Door over te schakelen van handwerk naar naaimachines kunnen ze meer produceren en dus verdienen”

Opleiding leraressen, Suryadi’s school Pangadaran | Stichting Meraih Bintang “Twee vrouwen kunnen nu de opleiding tot lerares gaan volgen”

  • 2020

Jonge vrouwen in Oeganda leren ondernemen als cateraar | Stichting Egoli Africa “Met deze bijdrage kunnen we de lesmaterialen aanschaffen voor deze beroepstraining”

Onderdak en begeleiding voor jonge meisjes in Dar Moustaqbel, Marokko | Stichting Moustaqbel “Twee meisjes kunnen we met uw bijdrage een jaar lang ondersteunen”.

Empowerment through education | Stichting Watu Wangu “Met de praktijkopleiding aan de Watu Wangu Academy in Kenia kunnen alleenstaande moeders die in armoede leven economisch zelfstandig worden.

  • 2019

Support voor weduwen in West-Kenia | Stichting Ultimate Hope “Met behulp van Tailoring and dressmaking kunnen deze gestigmatiseerde vrouwen weer veerkracht opbouwen om zelfstandig te blijven en hun waardigheid te behouden.”

Vakonderwijs voor tienermoeders in Kinshasa, Democratische Republiek Congo | Stichting Mucolim “Met ons project krijgen een nieuwe kans voor een toekomst.”

Bijdrage studiekosten Meerab Azeem in Pakistan | Stichting Friends of Al-Falah “Met een tegemoetkoming in de kosten kan deze jonge vrouw de opleiding tot software engineer volgen.”

Begeleiding van vrouwen met HIV/AIDS in Kenia om financieel zelfredzaam te worden | Stichting Maendeleo “Met deze bijdrage kan het Kenya Care-team een zelfhulpgroep opzetten om vrouwen te begeleiden in het omgaan met gezondheid, gezin en een inkomen te genereren.”

  • eerdere toekenningen

Studiegeld en schoolboeken voor vrouwen die een een mbo-opleiding gaan volgen | Jasmijn Kracht on Tourfonds een initiatief van Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn in Groningen “Met een bijdrage kunnen vrouwen die om diverse redenen het schoolgeld niet zelf kunnen bekostigen, toch de mbo-opleiding doen.”

Studie Gezondheidswetenschappen/Verloskunde en studie Pedagogische Wetenschappen/Lerares voor Alma en Siti op West-Java | Stichting Meraih Bintang “Dankzij sponsoring door de Stichting MATellegen hebben zij de mogelijkheid om te studeren terwijl verder studeren anders niet voor hen was weggelegd.”

Studie Economie Made Devi Susilawati | Stichting Giri Asih “Met deze bijdrage kan een van de meisjes uit ons kindertehuis op Bali een universitaire opleiding volgen en haar kennis inzetten voor een betere toekomst voor vrouwen.”

Leren voor een toekomst na de crisis | Stichting SrilanCare  “Met behulp van MATellegen gaan we er voor zorgen dat de meisjes in opvangtehuis Avanthi Devi een toekomstperspectief opbouwen o.a. door een middelbare school diploma te halen”.

Vakopleidingen voor vrouwen | Mineke Foundation “Wij proberen de economische kansen van vrouwen en meisjes in Liberia te vergroten met een combinatie van een vakopleiding en ondernemerschap”.