Periodieke schenking

Periodieke schenking

Met een periodieke schenking hebt u gemak en optimaal fiscaal voordeel. Wanneer u de stichting MATellegen structureel wilt steunen, is een periodieke schenking een fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid.

De voordelen zijn:

  • U krijgt een deel van uw gift terug van de fiscus. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag aan MATellegen te schenken terwijl uw netto donatie gelijk blijft. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • De schenking wordt gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende tenminste vijf jaar. U steunt hiermee de stichting MATellegen structureel.
  • Vanaf 1 januari 2014 kan een gever periodieke schenkingen aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) vastleggen in een schenkingsovereenkomst. Om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen dient de schenking voor vijf jaar of langer te worden vastgelegd. U kunt daarvoor gebruik maken van de Overeenkomst periodieke gift van de Belastingdienst. Overeenkomst periodieke gift
  • MATellegen adviseert bij periodieke schenkingen boven € 5.000 per jaar de schenking bij notariële akte vast te leggen. Kijk voor meer informatie op www.notaris.nl.