Bestuur

Het bestuur van MATellegen bestaat uit vijf onbezoldigde bestuurders (waarvan drie bestuurders afgevaardigd zijn door de VVAO):

Saskia Voortman (voorzitter)

Lia Bleijenberg (penningmeester)

Irma Curvers (lid)

Diete Swierstra (lid)