Bestuur

Het bestuur van MATellegen bestaat uit vijf onbezoldigde bestuurders (waarvan drie bestuurders afgevaardigd zijn door de VVAO):
Jeannet Talman (voorzitter)
Riemke Riemersma (secretaris)
Mathilde Boon-Niks (lid)
Astrid van Heumen (lid)
Lia Bleijenberg (penningmeester)

IMG_0068