Aanvraag doen

De Stichting Dr. Marie Anne Tellegen (verkort: MATellegen) wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen en hun positie versterken.

Organisaties kunnen weer projectfinanciering aanvragen van 15 augustus – 1 oktober 2019. Ga voor de voorwaarden naar ‘Projectfinanciering’. 

Bij de stichting kunnen verzoeken tot financiële ondersteuning worden gedaan voor:

 

Carla Commijsfonds beurzen
projectfinanciering incidentele toelagen