Giften (eenmalig)

Giften (eenmalig)

Eenmalige gift
Als u geen vaste donateur wilt worden, maar u wilt wel een bijdrage aan de stichting MATellegen overmaken kan dat als eenmalige gift. MATellegen is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een gift ineens kan voor u fiscaal gunstig zijn zie www.belastingdienst.nl. U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van MATellegen (NL42INGB0006635713) o.v.v. ‘eenmalige gift’.