Legaten

Legaten

MATellegen is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) vrijgesteld van erfbelasting. Wanneer u de stichting MATellegen in uw testament begunstigt, kunt u dat doen met een legaat waarbij u vastlegt dat MATellegen na uw overlijden een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of een onroerend goed ontvangt. Het is ook mogelijk MATellegen tot (mede-)erfgenaam te benoemen. De stichting ontvangt dan (een deel van) de uiteindelijke opbrengst van uw nalatenschap. U bepaalt zelf hoe het door u nagelaten bedrag wordt besteed. Vraag uw notaris om advies of kijk op www.notaris.nl