Projectfinanciering

Aanvragen 2018

Van 1 november 2017 – 31 januari 2018 kunnen organisaties projectfinanciering aanvragen voor nationale en internationale projecten. Projecten die in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) financiering moeten de deelname van vrouwen aan onderwijs en educatie bevorderen en hebben als doel  de maatschappelijke en economische positie van vrouwen in het algemeen  te versterken. In Nederland, maar vooral ook internationaal.

Procedure

Criteria

Een projectaanvraag moet voldoen aan bepaalde criteria.

  1. de aanvraag draagt aantoonbaar bij aan het versterken van de maatschappelijke en economische positie van vrouwen, bij voorkeur internationaal, door middel van onderwijs en educatie.
  2. het projectplan heeft een duidelijke projectdefinitie (doel, doelgroep, activiteiten, begroting, tijdpad).
  3. er is een heldere resultaatdefinitie van het project.
  4. de projectaanvraag is voorzien van een financiële onderbouwing die laat zien waaraan de gevraagde bijdrage wordt besteed. Hierbij is ook aangegeven of er andere financiers zijn.
  5. beschrijving van de personen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project.
  6. beschrijving van de wijze waarop tussentijds en achteraf verantwoording afgelegd wordt aan MATellegen (inhoudelijke en financiële verantwoording).
  7. de aanvrager is een Nederlandse rechtspersoon die staat ingeschreven  bij de KvK in Nederland.

Informatie en werkwijze

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 januari 2018 worden ingediend. De aanvrager is tot die datum in de gelegenheid per e-mail aanvullende informatie op te vragen bij het bestuur van MATellegen (info@matellegen.nl).

MATellegen hanteert de algemene richtlijn om per aanvraagronde  maximaal vijf projecten te honoreren en een toekenning van ten hoogste  € 10.000, –  per project. Het bestuur van de stichting MATellegen beoordeelt zelf de aanvragen en besluit welke projecten een toekenning krijgen en stelt de hoogte van het toegekende bedrag vast.

Alle aanvragers ontvangen in maart 2018 bericht.

MATellegen sluit met de organisaties die een positieve toekenning ontvangen een contract waarin de inhoudelijke voorwaarden en verplichtingen zijn vastgelegd.

Betaling van het toegekende bedrag vindt plaats in twee termijnen; bij aanvang van de projectperiode en na goedkeuring van de inhoudelijke en financiële verantwoording na afloop van het project.

Aanvragen kunnen alleen per e-mail worden ingediend via info@matellegen.nl