MATellegen

Na de zomer 2019 wordt bekend gemaakt wanneer u weer nieuwe aanvragen kan indienen. Ga naar projectfinanciering voor de voorwaarden en algemene informatie.

Projecten die in 2018 zijn toegekend vindt u bij ‘nieuws’.  

 

De Stichting Dr. Marie Anne Tellegen (verkort: MATellegen) wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen, in binnen- en buitenland. Ook ijvert de stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. MATellegen ondersteunt (financieel) individuele vrouwen en initiatieven die passen bij het realiseren van deze doelstellingen.

Dat doet MATellegen door:

  • het verwerven van donaties, giften, schenkingen en legaten
  • het ter beschikking stellen van beurzen en projectfinanciering

Uw financiële steun welkom. Lees onder ‘geld geven’ hoe u dit kunt doen. Heeft u een verzoek tot financiële ondersteuning of een projectvoorstel lees dan onder ‘aanvraag doen’ wat de mogelijkheden zijn.