MATellegen

De Stichting Dr. Marie Anne Tellegen (verkort: MATellegen) wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen, in binnen- en buitenland. Ook ijvert de stichting voor het versterken van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. MATellegen ondersteunt (financieel) individuele vrouwen en initiatieven die passen bij het realiseren van deze doelstellingen.

Dat doet MATellegen door:

  • het verwerven van donaties, giften, schenkingen en legaten
  • het ter beschikking stellen van beurzen en projectfinanciering

Zo maakt het, door de stichting beheerde, Carla Commijsfonds het mogelijk om onder specifieke voorwaarden hulpverleningsprojecten voor vrouwen in binnen- en buitenland te financieren.

Wilt u bijdragen aan deze doelstellingen dan is uw financiële steun welkom. Lees onder ‘geld geven’ hoe u dit kunt doen.

Heeft u een verzoek tot financiële ondersteuning of een projectvoorstel lees dan onder ‘aanvraag doen’ welke mogelijkheden er zijn.