Privacy Statement

Privacy Statement

De stichting vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk en gaat daarom zorgvuldig met deze gegevens om. De stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Bij de verwerking van de persoonsgegevens gaat het om de volgende gegevens: naam, adres en e-mailadres van de rechtspersoon die een subsidie heeft aangevraagd en de overige gegevens die door de betreffende rechtspersoon in het kader van een subsidieaanvraag zijn verstrekt.
Het e-mailadres kan worden gebruikt voor het verzenden van informatie over de aangevraagde subsidie en over relevante informatie aangaande de stichting.
Aan andere partijen worden geen persoonsgegevens doorgegeven tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
Op de website zijn geen cookies geplaatst en/of geactiveerd die gegevens van bezoekers registreren en bijhouden.
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegeven kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting.

2018

Privacy Statement