Aanvraag doen

De Stichting Dr. Marie Anne Tellegen (verkort: MATellegen) wil de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs bevorderen en hun positie versterken.

Organisaties kunnen weer projectfinanciering aanvragen vanaf september 2019. Ga voor de voorwaarden naar ‘Projectfinanciering’. 

Bij de stichting kunnen verzoeken tot financiële ondersteuning worden gedaan voor:

 

Carla Commijsfonds beurzen
projectfinanciering incidentele toelagen